Isang roadmap para sa mga kabataan

Paano natin masasabi kung ang kabataan ng India ay yumayabong? Ang mga gumagawa ng patakaran at lipunan ay dapat magkaroon ng isang balangkas upang magamit nang husto ang demograpikong dibidendo

Pravin Kumar laheri, Gandhian approach, Gandhian approach toward labor, Mahatma Gandhi Labor Institute, Indian ExpressAng kabataan (18-29 taon) ay bumubuo ng 22 porsiyento ng populasyon ng India, na higit sa 261 milyong katao — mas malaki kaysa sa populasyon ng Pakistan. Ngunit ang kalamangan na ito, na kadalasang tinatawag bilang demograpikong dibidendo, ay mananatiling isang numerong lakas lamang maliban kung ang India ay proactive at sinasadyang tumutuon sa kanilang pangkalahatang pag-unlad. (Larawan ng Kinatawan)

Isinulat ni Amrut Bang

Ang hangarin ng India na maging isang pinuno sa mundo ay dapat na higit na tumutugon sa mga kabataan nito nang higit sa sinuman. Maliban kung ang mga kabataan ng bansa ay dadalhin sa pagbuo ng bansa, bakit India lamang, walang bansa ang maaaring umasa para sa pag-unlad na angkop sa mga ambisyon nito. Walang mas mahusay na araw kaysa simulan ang paglalakbay na iyon kaysa sa Enero 12, na ginugunita bilang National Youth Day.

Ang kabataan (18-29 taon) ay bumubuo ng 22 porsiyento ng populasyon ng India, na higit sa 261 milyong katao — mas malaki kaysa sa populasyon ng Pakistan. Ngunit ang kalamangan na ito, na kadalasang tinatawag bilang demograpikong dibidendo, ay mananatiling isang numerong lakas lamang maliban kung ang India ay proactive at sinasadyang tumutuon sa kanilang pangkalahatang pag-unlad.Ang India ay mayroon lamang 10 taon simula 2021 upang hawakan ang demograpikong dibidendo na ito. Ang ulat ng Youth in India ng Ministry of Statistics and Program Implementation ng Gobyerno ng India ay nagsasaad na ang median na edad ng populasyon ng India ay humigit-kumulang 28 taon sa 2021 at magiging 31 taon sa 2031.

Sa kasamaang palad, sa ngayon ay tila hindi namin pinapakinabangan ang kalamangan na ito. Tinitingnan ng gobyerno at industriya ang kabataan bilang isang bangko ng boto o bilang mga potensyal na customer. Maging sa sektor ng lipunan, nasa gilid ang pag-unlad ng kabataan. Bukod sa katotohanang wala tayong maraming matatag na interbensyon na naka-target sa pag-aayos ng kabataan, ang isang malaking problema ay ang India ay walang kahit isang teorya o balangkas tungkol sa malusog na paglago ng grupong ito. Ano ang ibig sabihin ng isang maunlad na kabataan? Ano ang iba't ibang aspeto nito? Paano natin malalaman ang isa kapag nakita natin ang isa?

Sa kawalan ng anumang solidong balangkas na may kaugnayan sa kanilang pag-usbong, tanging ang mga mas nakikita at madaling masusukat na mga marker tulad ng mga marka, trabaho, suweldo, bahay, atbp. ang mauuna at kuwalipikado bilang mga parameter kung saan masusuri kung gaano kahusay ang mga kabataan sa kanilang buhay. Bagama't mahalaga din ang mga salik na ito, hindi sila kumpleto. Ano ang maaaring iba pang mga elemento at tampok ng pag-alam kung ang isang kabataan ay talagang gumaganap ng mabuti sa kanyang buhay, upang malaman kung siya ay nasa isang pinakamainam na estado ng kagalingan?

Ang programa ng NIRMAN na aking pinagtatrabahuhan sa Shodhgram sa Gadchiroli ay naglalayon na mapadali ang isang pro-social na layunin ng buhay sa mga kabataan at alagaan sila bilang mga social changemaker. Ang paglapit sa pag-unlad ng kabataan sa kabila ng mga pag-uusap tungkol sa pagpapatiwakal, kawalan ng trabaho, mga aksidente sa trapiko sa kalsada, sekswal na pag-atake, pag-abuso sa alak at droga, nakabuo kami ng isang komprehensibo at unang-uri nito na balangkas para sa kabataan ng India.

Ang balangkas na ito ay batay sa aming mga obserbasyon at natutunan mula sa aktibong pakikipag-ugnayan sa libu-libong kabataan sa nakalipas na 14 na taon at gumagamit ng mga pangunahing aspeto ng siyentipikong panitikan sa umuusbong na adulthood at positibong sikolohiya.

Ang balangkas ay may malawak na saklaw at binubuo ng pitong pangunahing domain na may kabuuang 50 magkakaibang mga parameter na mahalaga at nauugnay sa pananaw ng pangkalahatang kagalingan ng mga kabataan at pinatutunayan ng sarili nating karanasan at ng agham ng pag-unlad ng kabataan.

Ang pitong domain ay pisikal na kalusugan, sikolohikal na kagalingan, pagbuo ng karakter, panlipunang relasyon, propesyonal na pag-unlad, mga kasanayan sa buhay at panlipunang kontribusyon.

Ang pisikal na kalusugan ay tungkol sa balanseng nutrisyon, sapat na ehersisyo, walang nakakapinsalang pag-asa sa sangkap, ligtas na sekswal na pag-uugali, atbp habang ang sikolohikal na kagalingan ay tumitingin sa kamalayan at pagpapahayag ng mga damdamin, positibong pagpapahalaga sa sarili, emosyonal na kalayaan, pagmamay-ari ng mga pananaw at paninindigan, pag-iisip. kalusugan, atbp.

Ang kabataan ay nangangailangan hindi lamang ng pisikal at mental na kalusugan kundi pati na rin ng isang mabuting karakter. Samakatuwid, ang domain ng pag-unlad ng karakter - malusog na pagkakakilanlan, mga halaga, paghahanap ng layunin, pagkakaroon ng mga huwaran, paglinang ng mga aesthetic at artistikong sensibilidad - ay nangangailangan din ng nakatuong pagsisikap.

Kailangan din nating suriin ang parameter ng social relationships upang makita kung paano kailangang makipag-ugnayan ang isang kabataan sa iba't ibang tao kabilang ang mga magulang, kapareha, kaibigan, mentor, sa mga social group, sa lugar ng trabaho, upang makapagpatuloy sa buhay.

Ang, siyempre, ang pinakamahalaga ay ang propesyonal na pag-unlad. Halimbawa, ang pag-unawa sa iba't ibang mga opsyon sa karera, paglinang ng propesyonal na kaalaman, matitigas na kasanayan at kakayahan, malambot na kasanayan, etika at saloobin sa lugar ng trabaho, pagiging constructively engaged at patuloy na capacity building, atbp.

Ang pagbuo ng mga kasanayan sa buhay, tulad ng pamamahala sa mga responsibilidad sa sambahayan at pananalapi, pag-uugnay ng maraming tungkulin sa buhay, intra at interpersonal na mga kasanayan, paggamit ng awtonomiya, kapaligiran-friendly na pamumuhay, atbp ay mahalaga para sa pagkamit ng kabataan ng kanilang mga layunin sa buhay.

At habang ang mga kabataan ay nakakakuha sa itaas na mga parameter ng pangkalahatang pag-unlad ng sarili, ang natural na pagpapalawig nito ay dapat ding maging inspirasyon para sa panlipunang kontribusyon, kabilang ang pag-unawa sa iba't ibang hamon sa lipunan at pakikipag-ugnayan sa mga responsibilidad ng sibiko.

Mayroon kaming apat na uri ng audience na nasa isip na maaaring maging kapaki-pakinabang ang framework na ito:

Una, ang mga kabataan mismo ay maaari na ngayong magkaroon ng matibay na mapa ng daan upang tingnan, tasahin at i-tsart ang kanilang sariling plano sa paglago sa ganitong paraan. Dapat silang makaramdam ng kapangyarihan na pangasiwaan ang kanilang pag-unlad sa iba't ibang aspeto.

Dalawa, maaaring gustong makita ng mga practitioner ng youth development kung saan nababagay ang kanilang mga kasalukuyang interbensyon at lumikha ng mga bagong interbensyon na nauukol sa iba pang aspeto ng balangkas na sa tingin nila ay mahalaga.

Tatlo, maaaring naisin ng mga akademiko at gumagawa ng patakaran na makipagdebate, talakayin ang iba't ibang aspeto ng balangkas na ito, idagdag ito, magsagawa ng pananaliksik sa mga partikular na aspeto nito, at isama ang ilan sa mga ito sa literatura at mga patakarang umiikot sa kabataan sa India.

At apat, sinumang may kamalayan na mamamayan ng India na nakikipag-ugnayan sa mga kabataan, bilang magulang man, tiyuhin o tiya, nakatatandang kapatid, pinuno ng pangkat o boss, guro, kaibigan o kasama sa buhay, ay maaaring gumamit ng balangkas na ito. upang mag-ambag sa anumang posibleng paraan tungo sa pag-unlad ng mga kabataang nakikisalamuha.

Inaasahan namin ang isang hinaharap kung saan ang paglaki at pag-unlad ng mga kabataan sa buhay ay sinusukat at pinapadali, ng kanilang mga sarili at ng iba, sa isang magkakaibang balangkas at hindi nananatiling limitado sa mga marka ng pagsusulit, mga numero ng pakete, mga sasakyan na pagmamay-ari at mga square feet ng biniling ari-arian.

Ang kawalan ng sakit sa isip o pisikal ay hindi awtomatikong nangangahulugan ng pagkakaroon ng mabuting kalusugan. Nangangahulugan lamang ito na wala tayo sa negatibong bahagi ng axis ngunit nasa zero point. Mayroong napakaraming posibilidad na lumaki sa positibong bahagi ng axis. Umaasa kami na ang balangkas na ito ay magsisilbing kapaki-pakinabang na gabay sa mga kabataan ng bansa.

Pinangunahan ng manunulat ang inisyatiba ng NIRMAN