Ang tadhana ba o pagpapasya sa sarili ang kumokontrol sa kung paano tayo mag-navigate sa web ng buhay?

Isinulat ni Himani A Datar: Anuman ang tumutukoy sa ating paglalakbay, dapat tayong magpatuloy, nang may karunungan at lakas.

Ang debate sa pagitan ng tadhana at ang kapangyarihan ng pagpapasya sa sarili sa web ng buhay ay hindi malulutas anumang oras sa lalong madaling panahon. Ang web ba ng buhay ay umaabot nang lampas sa mga galamay ng kontrol ng tao?

Ang isang gagamba ay lumilikha ng web, upang bitag ang iba pang mga nilalang kung kanino ito ay biktima para sa ikabubuhay. Ang web sa isang ekolohikal na komunidad ay sunud-sunod na mga organismo na naka-link sa isa't isa sa pamamagitan ng paglipat ng enerhiya at nutrients. Ang kasaysayan ng tao ay puno ng mga kuwento ng mga web ng intriga sa mga maharlikang pamilya o mga bahay ng negosyo. Ang world wide web, na nagsimula bilang isang paraan ng komunikasyong militar ay ngayon ang ating lifeline – ginagawa nitong posible ang komunikasyon, entertainment at edukasyon sa pamamagitan ng isang web ng mga invisible waves na nagbibigay-daan sa pagpapalitan ng impormasyon.

Ang physicist na si Fritjof Capra, sa kanyang aklat na The Web of Life, ay tumutukoy sa isang web bilang mga ugnayan at pagkakaugnay sa pagitan ng sikolohikal, kultural, biyolohikal, panlipunan at pisikal na mga phenomena. Tinatrato natin ang mga pagkakasunud-sunod ng mga pangyayaring ito bilang tadhana o bilang sarili nating mga nagawa, ang mga resulta ng sinasadyang pag-iisip at pagkilos. Mga hindi inaasahang pagpupulong, pag-iwas sa Diyos, mga instant na gusto o hindi gusto, isang pakiramdam ng déjà vu sa isang kakaibang sitwasyon o lokasyon — ang mga ito ba ay sanhi ng isang web ng mga di-nakikitang puwersa na lampas sa ating kontrol o mayroon tayong kapangyarihan na tukuyin kung ang isang bagay ay mangyayari o hindi. ?

Ang debate sa pagitan ng tadhana at ang kapangyarihan ng pagpapasya sa sarili sa web ng buhay ay hindi malulutas anumang oras sa lalong madaling panahon. Ang web ba ng buhay ay umaabot nang lampas sa mga galamay ng kontrol ng tao?

Ang mga galamay, na karaniwang nauugnay sa isang octopus, ay ginagamit upang maabot at mahuli ang biktima sa ilang distansya mula sa hayop. Ginamit sa konteksto ng mga tao, maaari ba nating tukuyin ang mga galamay bilang ang pakiramdam ng kontrol na maaaring tamasahin ng isang tao sa mga ideya, damdamin at mga kaganapan sa kanyang buhay?

Habang pinag-iisipan natin ang tanong ng maging o hindi, pipili tayo sa iba't ibang landas o opsyon batay sa ating kaalaman at sa abot ng ating kakayahan. Tinutukoy ng ating mga kasalukuyang pagpili ang ating mga kalagayan sa hinaharap. Naniniwala kami na ginagawa namin ang mga pagpipiliang ito, kahit na kung minsan ang aming paniniwala sa aming tungkulin ay maaaring maling lugar o pinalaki. Napakaraming imponderables na ginagawang imposible para sa sinuman na mag-navigate sa mga unos sa buhay nang may katiyakan.

Maraming mga may-akda at motivational speaker ang nagpanukala ng mga teorya at nagbanggit ng mga anekdota upang ilarawan ang kapangyarihan ng pag-iisip ng tao. Ang mga tagapagtaguyod ng pagpapasya sa sarili ay pinupuri ang mga birtud ng isang 100 porsiyentong pangako sa isang layunin na itinakda mo para sa iyong sarili. Ang mga pag-iisip ay mga bagay at kung tayo ay naniniwala nang may sapat na lakas, ito ay naglalabas ng mga unibersal na puwersa upang aktwal na mangyari ang mga bagay.

Ang paniniwala ba na ito sa kapangyarihan ng pag-iisip, isang magandang teorya lamang tulad ng isang mirage sa disyerto, na nag-uudyok sa mga tao na harapin ang hindi malulutas na mga pagsubok o ang lakas ng loob na harapin ang hindi maiiwasang kawalan ng katiyakan ng buhay? Pinapalaki nito ang isang matibay na sistema ng paniniwala na makakatulong sa iyong manatiling nakalutang sa gitna ng mabagyong karagatan ng buhay. Nagbibigay ito ng isang pakiramdam ng direksyon at isang destinasyon kung wala ito ay walang paglalakbay na posible.

Kailangan nating paunlarin ang katatagan ng itsy bitsy spider mula sa sikat na nursery rhyme na muling sumibol sa sandaling sumikat ang araw. Tulad ng isinulat ni Shakespeare, Ang web ng ating buhay ay isang pinaghalong sinulid, mabuti at masama. Ang web ng buhay ay maaaring wala sa kontrol ng tao. Ngunit dapat tayong bumangon mula sa abo, tulad ng Phoenix, muling ipanganak na may karunungan at lakas na lumilikha ng liwanag na sapat na nagniningning upang tulungan, hikayatin at bigyang-inspirasyon (ang ating sarili at) ang iba mula sa kanilang kadiliman.

Unang lumabas ang column na ito sa print edition noong Hunyo 28, 2021 sa ilalim ng pamagat na ‘Life in a web’. Ang manunulat ay pangkalahatang kalihim ng isang malaking NGO sa Chennai