Kategorya: Mga Hanay

Synthesis ni Rahim

Sa mga polarized na panahon, si Abdur Rahim ay maaaring maging pambansang icon para sa kanyang syncretism

Isang tulay sa ika-21 siglo

Hindi ako eksperto sa pulitika ng Amerika, ngunit may alam ako tungkol sa mga butas. At pagmamasid sa paraan ng pagtugon ng Partidong Republikano sa pagpasa ng kalusugan...

Isang kaso ng sumasabog na mangga

Marami tungkol sa patakaran ng Amerika sa Timog Asya na mahiwaga at mahiwaga ngunit ang alok ni Hillary Clinton na tulungan ang Pakistan na ibenta ang mga mangga nito ay halos kasing misteryoso nito....

I-accent ang positibo

Mayroong isang bagay tungkol sa IPL na hindi natin maintindihan. At iyon ang komentaryo. Hindi mo ba nasusumpungan ang iyong sarili na pinipigilan ang iyong mga tainga upang maunawaan ang Danny Morrison & Co?